מערכות חשמל ותקשורת לרכב

-מערכות חשמל 230\400 VACבשיטת מתח צף לתחום התחבורה

עבור רכבי עבודה ,רכבי שירות ,חפק (חדרי פיקוד ניידים) נגררים, פוד טראק, קרוואנים 

-מערכות סולאריות PV לטעינת מצברים עבור צרכנים שונים וחשמל עצמאי בשטח

-חיבורים חיצונים של ח"ח חברת חשמל \גנראטור על פי חוק החשמל

-הכנת מערכת החשמל לבדיקה של בודק חשמל

-חיבורים וחיווט לוחות חשמל ממירי מתח שנאי מבדל

-תכונית חשמל למתקן

דילוג לתוכן